Fundació Sociosanitària de Manresa

Noticies

 
SUBSCRIPCIÓ A LES RSS DE LA FSSM
Manteniu-vos informats a l’instant de les novetats de la FSSM.

Què són les RSS?
 
Arxiu
    Març
   
    ARXIU 2018
    ARXIU 2017
    ARXIU 2016
    ARXIU 2015
    ARXIU 2014
    ARXIU 2013
    ARXIU 2012
    ARXIU 2011
    ARXIU 2010
    ARXIU 2009
    ARXIU 2008
    ARXIU 2007


  Tornar


L’Hospital de Sant Andreu de Manresa incorpora el programa Cuidador expert Catalunya per a persones que tenen cura de malalts amb demència

• Més de la meitat dels cuidadors tenen problemes derivats de la sobrecàrrega emocional

L’Hospital de Sant Andreu ha organitzat el primer programa Cuidador expert per a familiars de malalts amb demència que s’organitza a Manresa i la seva àrea d’influència. Un dels objectius d’aquesta iniciativa, propiciada des del Departament de Salut, és aconseguir millorar la informació de la malaltia i reduir els nivells d’estrès dels familiars gràcies a compartir experiències amb persones que es troben en una situació similar.

El programa Cuidador expert segueix els patrons metodològics del Pacient expert que s’ha implementat arreu del país amb molt d’èxit en malalties com la diabetis, insuficiència cardíaca o altres malalties cròniques. La finalitat, en aquest cas, és assumir nous coneixements sobre la demència i consells que faciliten el benestar del familiar del malalt. El cuidador expert és escollit d’una preselecció de cuidadors, el qual esdevindrà el referent i estarà format per aportar informació i donar consells.

Les sessions de Cuidador expert van començar el mes de desembre i s’han perllongat fins aquest mes de març amb la participació d’11 persones, una xifra que es considera òptima per portar a terme aquesta activitat grupal. En total han estat 9 dones i 2 homes d’entre 50 i 70 anys, els qui han estat protagonistes d’aquest treball que deixa enrere l’individualisme per passar al treball en grup, l’intercanvi d’informació i d’opinions. Cada sessió ha tingut una durada d’una hora i mitja i, a part de la cuidadora experta, Hermínia Ribas, també hi han pres part la Maribel Martínez i l’Elena Rovira, psicòloga i infermera respectivament de l’Hospital de Sant Andreu. Elles han fet les funcions d’observadores formant prèviament al cuidador expert i donant-li el suport, fora de les sessions, per resoldre dubtes que han anat sortint per així ser tractats i resolts en la propera sessió.
De cara a la propera tardor, l’Hospital de Sant Andreu té previst repetir aquesta iniciativa que ha estat molt ben valorada.

Més de la meitat tenen un alt nivell d’estrès
Els cuidadors que han participat a aquest innovador programa responen a un perfil semblant a moltes persones que tenen cura del familiar que pateix Alzheimer o demències similars. De mitjana, els participants a les sessions fa entre 3 i 4 anys que assumeixen el rol de cuidador principal de la persona malalta. Un 54% són cònjuges i el 36% restant correspon a fills. Tots, a banda de l’atenció familiar, disposen d’un recurs assistencial, com pot ser un centre de dia o una residència.

El nivell d’estrès i sobrecàrrega emocional és molt intens en més de la meitat dels cuidadors i la resta és lleu. Les professionals de l’Hospital de Sant Andreu que es responsabilitzen del programa pensen que la sobrecàrrega emocional és el sumatori de molts factors, entre els quals destaca el sentiment de ser l’única persona que el pot cuidar, seguit de la preocupació per no tenir suficients ingressos econòmics per fer front a la despesa que es genera per la cura del familiar.

Entre el grup que ha acabat les 9 sessions en destaca que malgrat la sobrecàrrega que pateixen, alguns mostren una gran fortalesa per afrontar les dificultats i esdevenen un mirall per altres cuidadors que troben en el programa Cuidador expert l’espai idoni per compartir, relativitzar i millorar el coneixement sobre la demència.

Què és un cuidador expert?

Els responsables de la Generalitat que han creat aquest programa defineixen com a cuidador expert aquella persona que té cura d’una altra amb una malaltia crònica amb necessitats d’atenció complexa i que és capaç de responsabilitzar-se’n i tenir-ne autocura, i adquirir habilitats que li ajudin a gestionar l’impacte físic, emocional i social del fet de cuidar, millorant així la seva qualitat de vida i la de la persona que cuida.
Els sis objectius bàsics són:
• Donar suport als cuidadors en el maneig i en tenir cura del seu familiar.
• Millorar la qualitat de vida dels cuidadors.
• Aconseguir la implicació i la satisfacció dels participants en el Programa.
• Millorar l’eficàcia dels cuidadors en la seva autocura i en la cura del seu familiar.
• Aprendre a identificar el grau de sobrecàrrega per part del cuidador.
• Incidir en aspectes de la salut del cuidador relacionats amb el fet de cuidar.

 

Tornar
Informació 93 874 33 12© 2012 Fundació Sociosanitària de Manresa. Tots els drets reservats.Avís legal